Objawienie odnośnie bardzo odległego początku Wszechświata oraz rodziców: ojca i matki, Człowieka, jakie zostało udzielone Don Guido Bortoluzzi i które opisuje ta książka jest pocieszającym przykładem bliskości „Boga Żywego” Swojemu Stworzeniu, człowiekowi naszych czasów, który potrzebuje wyjaśnień i pomocy, szczególnie teraz, po tym, jak został pozostawiony sam sobie, przez pełną sprzeczności naukę oraz słabą i podzieloną wiarę. Wiele stron Pisma Świętego pozostało niejasnych i nieprecyzyjnych w ich interpretacji. Oto, dlaczego Pan Bóg wyszedł naprzeciw niepokojowi pasterskiemu prawdziwego, utrudzonego życiem, skromnego Kapłana naszych czasów, który chciał zrozumieć dogłębnie przekaz Słowa Bożego. Prawdziwymi teologami są mistycy i Święci, bo mają kontakt z ‘Żywym Bogiem’, wchodzą w kontakt z wymiarem nadprzyrodzonym, mając zaufanie nie tyle do siebie samych, co do Boga. Kto posiada dar i wolność duchową, aby otworzyć się na ten nowy akt łaski Bożej, zrozumie wreszcie tragedię, jaka miała miejsce na początku ludzkości, tragedię, która oddaliła nas na samym początku zarówno od obrazu jak i podobieństwa do Boga.
I wszystko to, jak Pismo zawsze nauczało, z wolnego wyboru, nieufności i buntu ojca wszystkich ludzi wobec Boga. Zatem, czytelnik lepiej zrozumie konieczność uzdrowienia całej ludzkości od samych korzeni przez czystą Krew wylaną przez Nowego Adama, Chrystusa za ludzi wszystkich narodów i wszystkich wyznań, zarówno w zakresie fizyczno-emocjonalno-intelektualnym jak i duchowym.
Niewielu wie, że życzeniem Aniołów w Betlejem, obecnych przy narodzeniu Jezusa było „dobre podobieństwo do Najwyższego wśród ludzi”, aby za pośrednictwem tego Dzieciątka stali się znowu „doskonali” jak na początku, kiedy ludzkość była stworzona. Tylko wtedy Bóg będzie mógł być rzeczywiście wyniesiony do chwały wiecznej i Ziemia znajdzie pokój. Jakże jestem szczęśliwy, że Pan Bóg, Władca Nieba i Ziemi, wybrał wśród naszych rodzimych gór skromnego Kapłana, w ciemnym zakątku tej ogromnej planety, aby przynieść światło i tyle radości całemu światu!

O. Serafino Dal Pont Misjonarz Consolaty (Pocieszycielki)
Londyn, 12 września 2002