Na prawo fotografie zawarte w książce, w trzecim wydaniu włoskim. Zostały usunięte aby nie utrudniać skopiowania tekstu z Internetu.

Rodzina Don Guido Bortoluzzi

Widok doliny Alpago za jeziorem Santa Croce

Don Guido (z prawej) przed plebanią w Chies d’Alpago (ściana wschodnia)

Ta sama plebania widziana od zachodu

Plan plebanii w Chies d’Alpago

Mapa cypla i równiny

Pomiar ancestrów

Rysunek zarodka i brzucha ciężarnej - (2)

Pierwsze mieszkanie

Plan zabudowań

Rekonstrukcja tego samego środowiska  - kolor

"Ewa" na drabinie

Sceny z życia codziennego

Ostatni posiłek Abla

Mężczyzna przeciw Bogu

Stworzenie jakiegokolwiek nowego gatunku zwierząt

Stworzenie gatunku ludzkiego

Drzewa genealogiczne raju ziemskiego

Porównanie sylwetek Adama i „Ewy”

Proporcje i cechy charakterystyczne w porównaniu z człowiekiem współczesnym